Με θετικές οικονομικές επιδόσεις, κοινωνικές δράσεις και επενδύσεις έκλεισε το 2020 για τη Eurolife FFH, μέλος της Fairfax Holdings Limited, σύμφωνα με την παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρείας. Μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα ανήλθαν σε 448,65 εκατ. ευρώ, και τα λειτουργικά κέρδη σε 22,2 εκατ. ευρώ. Επίσης, ο όμιλος επένδυσε και το 2020 στην ανάπτυξη και αναβάθμισή του με έργα υποδομής που άγγιξαν τα 3 εκατ. ευρώ. Επίσης, υποστήριξε τους συνεργάτες του με 345 εκπαιδευτικές συναντήσεις και περισσότερες από 1.200 ώρες, ενώ ενσωμάτωσε, για τους ανθρώπους του, την εργασία από το σπίτι και υλοποίησε σεμινάρια wellness με θέμα την ψυχική υγεία και ευεξία. Παράλληλα, υλοποίησε και ποικίλες δράσεις ΕΚΕ, σε συνεργασία με τη HOPEgenesis, σε ακριτικές περιοχές, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, για παιδιά, για τον Δήμο Αθηναίων κ.ά.