Θα αξιοποιήσω λοιπόν το σημερινό και τα δύο επόμενα άρθρα ώστε να μοιραστώ τα κυριότερα στοιχεία της στρατηγικής που θεωρώ ότι συντελούν σε μια τέτοια πορεία. Ελπίζω ότι κάποια μπορεί να φανούν χρήσιμα συνολικά στον κλάδο και ειδικά στις εταιρείες branding και τις αντίστοιχες design. Το πρώτο και σημαντικότερο στοιχείο είναι η απόλυτη συνείδηση ότι η δημιουργία οικονομικής αξίας για τον πελάτη είναι ο μόνος δρόμος για τη δημιουργία οικονομικής αξίας και για την ίδια την εταιρεία. Κι αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με την εταιρεία, τις ικανότητές της και την γνώση και διάθεσή της να κάνει αυτό που πρέπει για τον πελάτη της. Αλλά και με το κατά πόσον ο ίδιος ο πελάτης είναι πραγματικά σε θέση να αξιοποιήσει το αποτέλεσμα της δουλειάς της για να φτάσει στην επιτυχία.

Υπό αυτή την έννοια η εταιρεία οφείλει να αξιολογεί τους δυνητικούς πελάτης της και όταν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις, να απορρίπτει  projects και συνεργασίες έστω και αν χάσει κάποιες αμοιβές. Τέτοιες συνεργασίες δεν οδηγούν σε συνεχιζόμενη συνεργασία ούτε δημιουργούν portfolio και, άρα, τμήμα του κόπου και του χρόνου που έχει επενδυθεί σε αυτές πάει χαμένο. Όταν σε άλλες συνεργασίες θα είχε αποφέρει πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Τέτοια περιστατικά είναι πολύ συχνά σε συνεργασίες με το Δημόσιο ή με νεόκοπους επιχειρηματίες που δεν έχουν στήσει ένα ολοκληρωμένο σχήμα, μηχανισμό και επιχειρηματικό πλάνο και θεωρούν λανθασμένα ότι μια εντυπωσιακή ταυτότητα ή συσκευασία θα τους βάλει από μόνη της στο δρόμο της επιτυχίας.

Για να υπάρχουν αυξημένες πιθανότητες να φέρει αποτελέσματα μια τέτοια συνεργασία πρέπει να συντρέχουν δύο προϋποθέσεις: Να αποδεχτούμε ότι οι στόχοι μας ταυτίζονται με τους στόχους του πελάτη και ότι η δουλειά μας δεν είναι ούτε τέχνη, ούτε προσπάθεια προβολής ή επιβολής των προσωπικών μας προτιμήσεων και αναζητήσεων στην αγορά και στον καταναλωτή. Και να είναι ξεκάθαρο από την πλευρά του πελάτη για ποιο λόγο συνεργάζεται με την εταιρεία μας και ποιο αποτέλεσμα θα πρέπει να περιμένει από τη συνεργασία. Γι’ αυτό είναι σημαντικό να εξηγούμε πάντα στον πελάτη τους λόγους για τους οποίους θα έπρεπε να επιλέξει να συνεργαστεί μαζί μας. Και στις περιπτώσεις που διαπιστώσουμε ότι η συνεργασία μαζί μας δεν θα είναι η πλέον αποδοτική γι’ αυτόν, να τον κατευθύνουμε σε άλλους επαγγελματίες που είναι σωστότερα τοποθετημένοι για να καλύψουν τις ανάγκες του.