Την εσωτερική αναδιοργάνωση, καθώς και τη βελτιστοποίηση των εσωτερικών λειτουργιών της ανέθεσε η αλυσίδα πολυτελών ξενοδοχείων Domes Resorts & Reserves στην Krataion Consulting.

Στόχος της συνεργασίας είναι η διαμόρφωση της εσωτερικής δομής και οργάνωσης, με βάση αρχές του design thinking και του sustainable change management, που θα υποστηρίξει την ανάπτυξη του οργανισμού στη δημιουργία της καλύτερης δυνατής εμπειρίας για τον πελάτη.