Οι μεγαλύτερες προκλήσεις για το marketing σήμερα είναι…

η εξελισσόμενη τεχνολογία στο digital, που καλεί τους marketers να προσαρμόζονται σε νέα δεδομένα και να επαναξιολογούν το marketing mix. Επίσης, η γνωστή φράση του John Wanamaker «Half the money I spend on advertising is wasted; the trouble is I don’t know which half», κρύβει μία ακόμα πρόκληση: τη δυσκολία μέτρησης του ROAS. Ακόμη και στο digital, π.χ. με τα διαφορετικά attribution models, χρειάζεται testing και έξυπνη ανάλυση των δεδομένων.

Τέλος, ο ανταγωνισμός! Με την ανάπτυξη του e-commerce, μπαίνουν συνεχώς καινούργιοι παίκτες στο retail…

Η εξέλιξη που θα αλλάξει ριζικά την επικοινωνία στην ψηφιακή εποχή, είναι… η χρήση ΑΙ τεχνολογιών, όχι μόνο για να καλύπτει η διαφήμιση τις ανάγκες των καταναλωτών αλλά και για να τις προβλέπει. Τα predictive analytics θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στις προσωποποιημένες επικοινωνίες, δημιουργώντας καινούργιες καταναλωτικές τάσεις και συνήθειες, καθώς και ευκαιρίες για τους marketeers.

Το μέλλον της τηλεόρασης την επόμενη δεκαετία θα είναι…

αβέβαιο, αν δε βρεθούν τα κατάλληλα εργαλεία ώστε οι διαφημιστικές εταιρείες να μετράνε real time το impact των διαφημίσεων σε digital metrics όπως branded searches, traffic to website, κ.λπ. Ο ρόλος της paid TV καθώς και πλατφορμών όπως το Netflix (που ο μέσος καταναλωτής εκλαμβάνει ως web TV) αναμένεται να γίνει πιο σημαντικός για τους marketeers.
Η εξέλιξη της τάσης του in-housing θα εξαρτηθεί από… τα agencies αλλά και από τις εταιρείες-πελάτες. Tα agencies καλούνται να επαναξιολογήσουν το unique value που παρέχουν στους πελάτες τους και οι πελάτες καλούνται να αξιολογήσουν κατά πόσο μπορούν να προσελκύσουν και να κρατήσουν εξειδικευμένο προσωπικό.

Οι δεξιότητες που πρέπει να έχει ο επαγγελματίας του αύριο είναι…

πολλές, δυναμικές και εξαρτώνται και από τον εκάστοτε ρόλο marketing (global brand marketing/ retail marketing /digital marketing, κ.λ.π). Αδιαμφισβήτητα όμως, ένα πετυχημένο στέλεχος marketing βάζει τον καταναλωτή και τα consumer insights στο επίκεντρο («consumer is boss»), αμφισβητεί το status quo, καθώς τα δεδομένα αλλάζουν συνεχώς και έχει εμπειρία στο «data synthesis and interpretation». Ειδικά στην digital εποχή μας… data is king.

Εάν είχα το «μαγικό ραβδί» θα…

ανακάλυπτα όλες τις λύσεις για τις marketing προκλήσεις που αναφέρθηκαν στην πρώτη ερώτηση!

Το κείμενο υπογράφει η Μαρίλια Τόμπρα, Head of Regional Marketing, INTERSPORT Athletics S.A.