Η Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ συνεχίζει με σταθερά βήματα το έργο της ανακύκλωσης. Το 2014 ήταν χρονιά επανάκαμψης για την ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών και λαμπτήρων, χάρη στην εντατικοποίηση των ενεργειών της εταιρείας.

H συλλογή συσκευών ανήλθε σε 44,954 τόνους, υπερκαλύπτοντας τον εθνικό στόχο και σημειώνοντας αύξηση κατά 19% σε σύγκριση με το 2013. Όπως δείχνουν τα στοιχεία, η συλλογή των περισσότερων κατηγοριών προϊόντων κινήθηκε ανοδικά. Οι μεγάλες οικιακές συσκευές, συμπεριλαμβανομένων ψυγείων, πλυντηρίων και άλλων λευκών συσκευών – οι οποίες εκπροσωπούν το 60% της συλλογής-, το 2014 παρουσίασαν αύξηση κατά 26% σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά. Η αύξηση της συλλογής στην κατηγορία αυτή οφείλεται τόσο σε μικρή επανάκαμψη του κλάδου, όσο και στην εντατικοποίηση των ενεργειών της Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ.

Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας, η αύξηση των λευκών συσκευών που τοποθετήθηκαν στην αγορά είναι 7%. Δύο ακόμη σημαντικές κατηγορίες που σημείωσαν πρόοδο είναι οι λαμπτήρες με αύξηση συλλογής 37% και τα προϊόντα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών με αύξηση συλλογής 16%.  Η ποσότητα λαμπτήρων που ανακυκλώθηκε μέσα στο 2014 υπολογίζεται σε 1 εκατ. τεμάχια, νούμερο εντυπωσιακό, ειδικά αν αναλογιστεί κανείς την ποσότητα υδραργύρου που γλύτωσε το περιβάλλον.

Τι συνέβαλε στα αποτελέσματα
Η ανάπτυξη των σημείων ανακύκλωσης από την Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ, ιδιαίτερα σε καταστήματα λιανικής, έπαιξε σημαντικό ρόλο στα θετικά αποτελέσματα συλλογής. Σήμερα η Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ συνεργάζεται πανελλαδικά με 2.500  καταστήματα για την απόρριψη μικρών συσκευών και με 2.000 καταστήματα για την απόρριψη λαμπτήρων σε ειδικούς κάδους. Άλλη σημαντική πηγή συλλογής είναι οι επιχειρήσεις που αποσύρουν είτε επαγγελματικά μηχανήματα, είτε πάγιο ηλεκτρικό εξοπλισμό.

Η συλλογή είναι το πρώτο σημαντικό κομμάτι δραστηριότητας της εταιρείας, το οποίο δε θα είχε αξία χωρίς την επεξεργασία των παλιών συσκευών. Ένα δίκτυο 8 κατάλληλα αδειοδοτημένων και εξοπλισμένων μονάδων επεξεργασίας, σε κομβικά σημεία της χώρας, αναλαμβάνει την επεξεργασία των συσκευών, με στόχο την απομάκρυνση από αυτές των βλαβερών για το περιβάλλον ουσιών και την επανένταξη των αξιοποιήσιμων υλικών τους, όπως μέταλλα, πλαστικό, γυαλί, στην παραγωγή νέων προϊόντων. Σημαντική είναι και η συμβολή της επικοινωνίας στην επίτευξη των θετικών αποτελεσμάτων, καθώς το 2014 συνεχίστηκε με μεγαλύτερη ένταση η εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για μια κοινωνικά πιο υπεύθυνη συμπεριφορά, με ιδιαίτερη έμφαση στους νέους.

Περιθώρια ανάπτυξης για την ανακύκλωση συσκευών
Είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι το 2014 είναι η πρώτη χρονιά που η αποστασιοποιημένη στάση των πολιτών φαίνεται να ανατρέπεται. Όπως προκύπτει από στοιχεία της πανελλαδικής έρευνας της MRB που πραγματοποιείται για λογαριασμό της Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ, επανακάμπτει το ποσοστό των ανθρώπων που αναφέρει τη ρύπανση του περιβάλλοντος ως ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της χώρας. Επιπρόσθετα, έχει αυξηθεί η μερίδα των ανθρώπων που πιστεύουν ότι η ανακύκλωση είναι προσωπική τους ευθύνη. Όπως διαφαίνεται, παρά τις δυσκολίες, υπάρχουν περιθώρια ανάπτυξης για την ανακύκλωση συσκευών στην Ελλάδα. Σύμφωνα με την έρευνα της MRB, την τελευταία τετραετία, έχουν υπερδιπλασιαστεί όσοι έχουν δοκιμάσει να ανακυκλώσουν κάποια συσκευή και σήμερα έχουν φτάσει το 39% σε σχέση με το 16% το 2009.

Επίσης, η νέα ευρωπαϊκή οδηγία σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού  προβλέπει τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των συντελεστών ανακύκλωσης των αποβλήτων αυτών, ώστε να επιτευχθούν νέοι απαιτητικοί στόχοι, που ορίζουν από το 2016 ως ελάχιστο ποσοστό συλλογής το 45% του μέσου ετήσιου βάρους του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που διατέθηκε στην αγορά την προηγούμενη τριετία. Ο πήχης για την ανακύκλωση συσκευών από το 2019 ανεβαίνει ακόμη πιο ψηλά, καθώς το ποσοστό συλλογής αυξάνεται από 45% στο 65% του μέσου ετήσιου βάρους.

Η Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ, όπως αναφέρουν στελέχη της στο Marketing Week, «αντιμετωπίζει δυναμικά τις προκλήσεις των καιρών βασισμένη στον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, την οργάνωση και την τεχνογνωσία». Αξίζει να αναφερθεί ότι πρόκειται για μια εταιρεία μη επενδυτικού χαρακτήρα και μη επιδίωξης κερδών. Οι οικονομικοί πόροι για την  αξιοποίηση των αποβλήτων και τη λειτουργία της εταιρείας προέρχονται αποκλειστικά από τις εισφορές των συμβεβλημένων στο σύστημα  παραγωγών και εισαγωγέων, βάσει της νομικής υποχρέωσής τους.