Τριάντα δυο νέοι εντάχθηκαν στο «ψηφιακό» εργατικό δυναμικό της Ελλάδας, μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους στο SAP Go Digital, στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος SAP Athinà. Η πρώτη εκπαιδευτική σειρά πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία των εταιρειών Intrasoft International, Accenture και Deloitte.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη γενικότερη δέσμευση της SAP να «χτίσει» ψηφιακές δεξιότητες και να δημιουργήσει ευκαιρίες εργασίας, υποστηρίζοντας ταυτόχρονα τον ψηφιακό μετασχηματισμό των ελληνικών επιχειρήσεων με την εξασφάλιση εργαζομένων που διαθέτουν τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες.

Το πρόγραμμα SAP Go Digital απευθύνεται σε νέους επαγγελματίες που επιθυμούν να αλλάξουν κατεύθυνση στην καριέρα τους και να απασχοληθούν επαγγελματικά ως σύμβουλοι. Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 8-12 εβδομάδες, εστιάζει στις πιο πρόσφατες καινοτόμες λύσεις της SAP και προσφέρει ένα πλάνο προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται οριζόντιες δεξιότητες (soft skills), καθώς επίσης τεχνικές γνώσεις για τις λύσεις της SAP.