Καθήκοντα Προέδρου και Γενικού Διευθυντή της GSK στην Ελλάδα, με ισχύ από την 1η Οκτωβρίου 2022, αναλαμβάνει ο Antonino Biroccio, όντας πλέον υπεύθυνος για το σύνολο της εταιρικής δραστηριότητας της εταιρείας στη χώρα μας.

Ο Antonino Biroccio ξεκίνησε την καριέρα του στην GSK το 2015 στην Ιταλία ως Business Unit Director για το χαρτοφυλάκιο των εμβολίων και στην πορεία ανέλαβε θέσεις στρατηγικής σημασίας σε διαφορετικές αγορές. Μία από αυτές υπήρξε και η αγορά της Ελλάδας, όπου είχε βρεθεί ξανά το 2016 και για περίπου 3 χρόνια ως Business Unit Director.

«Η Ελλάδα είναι μία χώρα στρατηγικής σημασίας για την GSK και η δέσμευση όλου του ελληνικού οργανισμού, αλλά και η δική μου προσωπικά, είναι να εντείνουμε τις προσπάθειές μας στη δημιουργία βιώσιμων υγειονομικών συνθηκών μέσα από στρατηγικές συμμαχίες με τους εταίρους μας στο οικοσύστημα της υγείας», σημείωσε κατά την ανάληψη των καθηκόντων του.