Η Ελλάδα, αν και μικρή αγορά στο σύνολό της, διαθέτει πληθώρα παρόχων περιεχομένου στο ψηφιακό μιντιακό εριβάλλον. Σε ένα άκρως ανταγωνιστικό τοπίο, η Πρόεδρος Κριτικής Επιτροπής των DIME Awards ’23 επισημαίνει ότι αυτό που θα διαφοροποιήσει ένα Μέσο από τα υπόλοιπα είναι το πρωτότυπο θέμα, η δημιουργικότητα και η κατανόηση της εμπειρίας του καταναλωτή.

Πώς διαμορφώνεται το πεδίο των ψηφιακών μέσων Στην Ελλάδα σήμερα και ποιες σημαντικές αλλαγές έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια; H Αικατερίνη Σταυριανέα, Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής των DIME Awards ’23 και Επικ. Καθηγήτρια στο Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, μας μιλά για το οικοσύστημα των ψηφιακών Μέσων και μοιράζεται τους παράγοντες που θα κάνουν κάποια από αυτά να ξεχωρίσουν.

MW: Ποια τα βασικά χαρακτηριστικά του digital media τοπίου στην Ελλάδα σήμερα;

Αικατερίνη Σταυριανέα: Στην Ελλάδα το πεδίο των ψηφιακών μέσων διαμορφώνεται τόσο από οργανισμούς (digital-born groups), οι οποίοι μπορεί να κατέχουν πολλές διαφορετικές πλατφόρμες περιεχομένου, ενώ και τα παραδοσιακά συγκροτήματα εδώ και χρόνια εύλογα έχουν επενδύσει δυναμικά στο ψηφιακό πεδίο. Από την άλλη πλευρά, παρατηρούμε, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη, την άνοδο και εγκαθίδρυση των παρόχων συνδρομητικών υπηρεσιών βίντεο κατά παραγγελία (OTT Subscription Video On Demand [SvoD] υπηρεσιών) από μεγάλους τεχνολογικούς κολοσσούς, εντείνοντας τον ανταγωνισμό που δεν έχει πλέον μόνο εγχώριο χαρακτήρα αλλά διεθνικό.

Η Ελλάδα είναι μια μικρή αγορά στο σύνολό της, παρόλα αυτά ακόμα και στο ψηφιακό μιντιακό περιβάλλον διαθέτει πληθώρα παρόχων περιεχομένου. Αυτή η συνθήκη λαμβάνει χώρα σε μια εποχή ανόδου του φαινομένου της πλατφορμοποίησης της επικοινωνίας πλάι σε ένα κοινό που συνεχώς κατακερματίζεται. Επομένως, αυτό που αποκαλούμε «ψηφιακή αναστάτωση» (digital disruption) είναι γεγονός. Παράλληλα, οι χρήστες δημιουργούν περιεχόμενο στο διαδίκτυο, έχουν πρόσβαση ανάλογα με την επιθυμία τους (access on demand) και λειτουργούν διαδραστικά.

Εντοπίζετε κάποιες βασικές αλλαγές που έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια, τόσο σε επίπεδο Μέσων όσο και σε επίπεδο ψηφιακής διαφήμισης;

Bασικό χαρακτηριστικό της σύγχρονης βιομηχανίας των μέσων ενημέρωσης και επικοινωνίας είναι η ανάπτυξη πολυπλατφορμικών δικτύων διανομής περιεχομένου που έχουν επιδράσει σημαντικά στον τρόπο λειτουργίας όλων των κατηγοριών των ΜΜΕ. Αυτή η νέα συνθήκη έχει επηρεάσει τόσο τους δημιουργούς περιεχομένου όσο και τους ρυθμιστικούς φορείς του επικοινωνιακού πεδίου, οι οποίοι δρουν σε ένα πιο ρευστό και πολύπλοκο ψηφιακό περιβάλλον, στο οποίο επιζητούν οι μεν πρώτοι την προσέλκυση της προσοχής των ψηφιακών χρηστών, οι δε δεύτεροι την προστασία των δικαιωμάτων ενός διασκορπισμένου και κατακερματισμένου κοινού.

To ψηφιακό διαφημιστικό οικοσύστημα εξελίσσεται διαρκώς και έχουν σημειωθεί σημαντικές αλλαγές τα τελευταία χρόνια. Αν και συνεχώς αναπτύσσεται, η ψηφιακή διαφήμιση -σε παγκόσμιο επίπεδο- αντιμετωπίζει προκλήσεις που την επηρεάζουν με πολλαπλούς τρόπους (νέες τεχνολογίες, ρυθμιστικοί και εμπορικοί παράγοντες).

Στο ανταγωνιστικό περιβάλλον των ψηφιακών Μέσων, ποιος είναι ο παράγοντας που θα κάνει κάποια από αυτά να ξεχωρίσουν;

Το διαφορετικό, το πρωτότυπο θέμα, αυτό που κανένα άλλο μέσο δεν θα το έχει. Για παράδειγμα, στις ειδησεογραφικές ιστοσελίδες αυτό μπορεί να έρθει από ρεπορτάζ. Στην είδηση θα πρέπει να αναζητά κανείς το κάτι παραπάνω από το γεγονός και με τον τρόπο αυτό να ξεχωρίζει. Επίσης, ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στον καταναλωτή και την κατανόηση της εμπειρίας του.

Σε τι θα πρέπει να εστιάσουν/επενδύσουν οι digital publishers για να παραμένουν relevant;

Θα πρέπει να επενδύσουν σε πρωτότυπο περιεχόμενο υπολογίζοντας παράλληλα και τις αναζητήσεις και προτιμήσεις του κοινού. Το περιεχόμενο θα πρέπει να είναι διαφορετικό και να διαμοιράζεται προκειμένου να παραμένουν στις τάσεις (trends). Το οπτικοακουστικό υλικό είναι επίσης εξαιρετικά σημαντικό.

Υπάρχει κάτι που πιστεύετε ότι θα χαρακτηρίσει πολύ έντονα το οικοσύστημα των ψηφιακών Μέσων το επόμενο διάστημα;

Η τεχνητή νοημοσύνη αναμένεται να επιφέρει σημαντικές καινοτομίες οι οποίες θα έχουν σαφές αντίκτυπο στο οικοσύστημα της ενημέρωσης και των πληροφοριών αλλά και στο επιχειρηματικό μοντέλο των παρόχων περιεχομένου (ειδησεογραφικών οργανισμών, φορέων παροχής on demand οπτικοακουστικού περιεχομένου, μέσων κοινωνικής δικτύωσης). Οι εξελίξεις στο πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης θα μεταβάλουν σημαντικά όλα τα στάδια παραγωγής περιεχομένου (από τη σύλληψη μιας ιδέας έως την πρόσληψη του τελικού περιεχομένου από τους ψηφιακούς χρήστες) σε όλες τις πλατφόρμες και παράλληλα θα ενισχύσουν τα πρότυπα της εξατομικευμένης στόχευσης του κοινού. Το επόμενο διάστημα η διαφήμιση στα ψηφιακά μέσα θα συνεχίσει να χαρακτηρίζεται από τη συνεχή ανάπτυξη και την υιοθέτηση νέων format και τεχνολογιών, αλλά και από παράγοντες αβεβαιότητας (π.χ. ρυθμιστικοί, εμπορικοί) που μπορούν να επηρεάσουν το συνολικό οικοσύστημα. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, οι εμπορικές επωνυμίες (brands), οι εκδότες, οι πάροχοι θα πρέπει διαρκώς να εξελίσσονται.

Ας έρθουμε και στα DIME Awards. Ως Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής, ποια στοιχεία θα θέλατε να δείτε στις φετινές υποψηφιότητες;

Tα Digital Media Awards είναι ένας εδραιωμένος θεσμός, άρρηκτα συνδεδεμένος με την αριστεία και τη δημιουργικότητα στον χώρο των Ψηφιακών Εκδόσεων και Μέσων και αποτελεί για εμένα ιδιαίτερη τιμή και χαρά η ενεργή συμμετοχή μου σε αυτά τα βραβεία. Αναμένουμε να δούμε δυνατές και εξαιρετικά ταλαντούχες συμμετοχές, πρωτοπόρες ιδέες και βέλτιστες πρακτικές που θα μας εμπνεύσουν και θα μας ανοίξουν νέους τρόπους σκέψης και δημιουργικότητας, στοιχεία απαραίτητα σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και απαιτητικό ψηφιακό περιβάλλον.

Εάν σας ζητούσαμε να δώσετε μια συμβουλή σε όλους όσους δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο χώρο, ποια θα ήταν αυτή;

Σε ένα τέτοιο περιβάλλον συνεχών εξελίξεων, το επίκεντρο πρέπει να βρίσκεται στον καταναλωτή και την κατανόηση της εμπειρίας του και βέβαια η πρωτοπορία και η δημιουργικότητα είναι επίσης σημαντικοί παράγοντες.


Focus Points

  • «Βρισκόμαστε σε μια εποχή ανόδου του φαινομένου της πλατφορμοποίησης της επικοινωνίας πλάι σε ένα κοινό που συνεχώς κατακερματίζεται. Αυτό που αποκαλούμε «ψηφιακή αναστάτωση» (digital disruption) είναι γεγονός»
  • «Αν και συνεχώς αναπτύσσεται, η ψηφιακή διαφήμιση -σε παγκόσμιο επίπεδο- αντιμετωπίζει προκλήσεις που την επηρεάζουν με πολλαπλούς τρόπους»
  • «Οι digital publishers θα πρέπει να επενδύσουν σε πρωτότυπο περιεχόμενο υπολογίζοντας παράλληλα και τις αναζητήσεις και προτιμήσεις του κοινού. Το οπτικοακουστικό υλικό είναι επίσης εξαιρετικά σημαντικό»
  • «Οι εξελίξεις στο πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης θα μεταβάλουν σημαντικά όλα τα στάδια παραγωγής περιεχομένου (από τη σύλληψη μιας ιδέας έως την πρόσληψη του τελικού περιεχομένου από τους ψηφιακούς χρήστες) σε όλες τις πλατφόρμες και παράλληλα θα ενισχύσουν τα πρότυπα της εξατομικευμένης στόχευσης του κοινού»
  • «Στα φετινά DIME Awards, αναμένουμε να δούμε δυνατές και εξαιρετικά ταλαντούχες συμμετοχές, πρωτοπόρες ιδέες και βέλτιστες πρακτικές που θα μας εμπνεύσουν και θα μας ανοίξουν νέους τρόπους σκέψης
    και δημιουργικότητας»

Τα Digital Media Awards έρχονται για 10η χρονιά, με στόχο να αναδείξουν και να επιβραβεύσουν τις βέλτιστες πρακτικές και την καινοτομία στον χώρο των Ψηφιακών Εκδόσεων.

Τις υποψηφιότητες αξιολογεί κριτική επιτροπή με καταξιωμένα στελέχη από τις σημαντικότερες εταιρείες της αγοράς.

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων / απονομή των βραβείων θα λάβει χώρα το 2ο δεκαήμερο του Ιουνίου.

Η υποβολή υποψηφιοτήτων θα διαρκέσει έως τις 17/03/2023.