Σε απάντηση, ο Milner κινήθηκε δικαστικά εναντίον του agency το οποίο υπηρέτησε επί 30 έτη, καταγγέλλοντάς το για αθέτηση συμβολαίου και ηλικιακό ρατσισμό. Όταν το TBWAMedia Arts Lab ιδρύθηκε για την αποκλειστική διαχείριση λογαριασμού της Apple το 2000, ο Milner ήταν ο Creative Lead, ενώ το 2009 ανέλαβε καθήκοντα CCO. Ωστόσο, το 2016 αντικαταστάθηκε από τον Brent Anderson και μετακινήθηκε σε μια θέση με απροσδιόριστες αρμοδιότητες, ως Global Chief Creative President με επίκεντρο τη MALFor Good, τον βραχίονα με κοινωνικό προσανατολισμό του agency.

Φέτος, μετά την ανακοίνωση της συνταξιοδότησης του Clow, ο Milner ενημερώθηκε ότι το agency «δεν μπορούσε πλέον να καλύπτει τον μισθό του» και σύμφωνα με το κατηγορητήριό του απολύθηκε τον Ιούνιο. «Θεώρησα ότι απολύθηκα άδικα και δεν μπορούσαμε να συμφωνήσουμε αναφορικά με το ύψος δίκαιων απολαβών, γι’ αυτό κινήθηκα νομικά», δήλωσε ο ίδιος, συμπληρώνοντας ότι το agency του είπε ότι «δεν είχε δουλειά γι’ αυτόν».
(Πηγή: AdWeek)