Μικρή αύξηση της τάξης του 0,7% κατέγραψαν οι πωλήσεις, το β΄ εξάμηνο του 2021 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2020, αλλά και συνολικά το 2021 (0,8%), αναφέρει η κυλιόμενη έρευνα τάσεων στο λιανεμπόριο FMCG του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ), η οποία διενεργήθηκε την περίοδο 20 έως 30 Σεπτεμβρίου 2021 σε δείγμα 160 ανώτερων και ανώτατων στελεχών.

Επίσης, διαπιστώθηκε επαναφορά του οικονομικού κλίματος στα προ κορωνοϊού επίπεδα, καθώς και μείωση της επίδρασης της πανδημίας στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων, αλλά αύξηση του χρόνου για τον οποίο θα επηρεάζεται η αγορά. Σε σχέση με τις προσδοκίες για τις πωλήσεις του κλάδου 43% των ερωτηθέντων θεωρούν ότι θα αυξηθούν το τρέχον εξάμηνο, ενώ 21% ότι θα παρουσιάσουν μείωση 21%.

Η πρόβλεψη περιλαμβάνει και την περίοδο των Χριστουγέννων, η οποία παραδοσιακά αντιπροσωπεύει το 10% περίπου των ετήσιων πωλήσεων. Επιπλέον, το 57% θεωρεί ότι η οικονομική κατάσταση βελτιώθηκε, ενώ το 25% ότι χειροτέρεψε. Επιπλέον, ο δείκτης οικονομικού κλίματος καταγράφεται στο +0,48, αυξημένος σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση.