Αύξηση της παραγωγικότητας βραχυπρόθεσμα λόγω της εξ αποστάσεως/υβριδικής εργασίας, με αντίκτυπο στη μακροπρόθεσμη σχέση εμπιστοσύνης των εργαζομένων προς τους εργοδότες, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, διαπιστώνει η νέα έρευνα της PwC «Future of Work and Skills».

Συγκεκριμένα, το 57% των ερωτηθέντων αναφέρει ότι η επιχείρησή του πέτυχε καλύτερες επιδόσεις σε σχέση με τους στόχους απόδοσης και παραγωγικότητας τους τελευταίους 12 μήνες, ενώ μόνο το 4% αναφέρει ότι η εταιρεία του απέδωσε σημαντικά χειρότερα. Εντούτοις, μόλις το 31% των επικεφαλής των επιχειρήσεων και ανθρώπινου δυναμικού πιστεύει απόλυτα ότι η επιχείρησή του δημιουργεί υψηλά επίπεδα εμπιστοσύνης μεταξύ των εργαζομένων και των άμεσων προϊσταμένων τους.

Σε αυτό, ενδέχεται να συμβάλει και το σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης (burnout) καθώς το 74% δηλώνει ότι δεν είναι απόλυτα βέβαιο ότι ο φόρτος εργασίας είναι διαχειρίσιμος σε βαθμό που να επιτρέπει στους εργαζόμενους να αξιοποιούν πλήρως τον προσωπικό τους χρόνο. Η έρευνα στηρίζεται σε δείγμα 4.000 επικεφαλής επιχειρήσεων και τμημάτων ανθρώπινου δυναμικού από 26 χώρες και περιοχές και 28 κλάδους.