Στο πλαίσιο της κυλιόμενης έρευνας τάσεων στο Λιανεμπόριο FMCG του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ), πραγματοποιήθηκε έκτακτη μέτρηση στο πλαίσιο μελετών για την εξάπλωση του κορωνοϊού, η οποία καταγράφει τις απόψεις των στελεχών επιχειρήσεων του κλάδου για τα κύρια κλαδικά θέματα και προκλήσεις.

Σημαντικές αλλαγές στις προτεραιότητες των επιχειρήσεων καταγράφει το ΙΕΛΚΑ.

Στο πλαίσιο της κυλιόμενης έρευνας τάσεων στο Λιανεμπόριο FMCG του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ), πραγματοποιήθηκε έκτακτη μέτρηση στο πλαίσιο μελετών για την εξάπλωση του κορωνοϊού, η οποία καταγράφει τις απόψεις των στελεχών επιχειρήσεων του κλάδου για τα κύρια κλαδικά θέματα και προκλήσεις. Η έρευνα διεξήχθη την περίοδο 1 έως 6 Απριλίου 2020.

Τα αποτελέσματα καταγράφουν την αξιολόγηση των εξελίξεων από τα στελέχη του κλάδου για το A’ και Β’ εξάμηνο 2020, οι οποίες συνοψίζονται σε: αύξηση των πωλήσεων το Α’ 6μηνο σε σχέση με το αντίστοιχο του 2020, αλλά συνολικά αμετάβλητες πωλήσεις συνολικά το 2020, μεγάλη επιδείνωση του οικονομικού κλίματος, αλλαγές στις προτεραιότητες των επιχειρήσεων με έμφαση στην αντιμετώπιση της έκτακτης κατάστασης λόγω Covid-19.

Ενδεικτικά, καταγράφεται μεγάλο ποσοστό ερωτηθέντων (68%) οι οποίοι θεωρούν ότι οι πωλήσεις του κλάδου θα αυξηθούν το τρέχων εξάμηνο, ενώ συνολικά εκτιμάται ότι οι πωλήσεις του κλάδου θα παραμείνουν αμετάβλητες το 2020 σε σχέση με το 2019. Όσον αφορά στα προβλήματα και προκλήσεις που καταγράφονται από τα στελέχη του κλάδου, τα κυριότερα είναι η αβεβαιότητα περιβάλλοντος και η πρόβλεψη ζήτησης. Η προστασία της υγείας του προσωπικού με μεγάλη διαφορά αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα των επιχειρήσεων με 76%, με τη διαθεσιμότητα των προϊόντων προς το καταναλωτικό κοινό να βρίσκεται στη 2η θέση με 58%.