Ανάπτυξη εσόδων και συνδρομητικής βάσης, καθώς και πρόοδο στους στρατηγικούς της στόχους σημείωσε η Wind Ελλάς, σύμφωνα με τα οικονομικά της αποτελέσματα για το β΄ τρίμηνο του 2021, τα οποία ανακοινώθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Χρηματοοικονομικά Πρότυπα (IFRS).

Συγκεκριμένα, σημείωσε συνολικά έσοδα από υπηρεσίες 130,3 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 5,3% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2020, και αύξηση 3,8% πελατών συμβολαίου κινητής και σταθερής τηλεφωνίας. Παράλληλα, υπεγράφη συμφωνία εξαγοράς μεταξύ της Crystal Almond Holdings και της United Group. Αναφορικά με τους στρατηγικούς στόχους, η εταιρεία κατέγραψε ενδεικτικά επιταχυνόμενη πληθυσμιακή κάλυψη 5G, 10,9% αύξηση σε νοικοκυριά με υπηρεσίες σύγκλισης και 2,8% αύξηση σε εταιρικούς πελάτες, ενώ 11% των πωλήσεων τριμήνου προήλθε από τα online κανάλια.