Σε σχέση με το 2011, σύμφωνα με το Κέντρο Αειφορίας
Αισθητή βελτίωση της ΕΚΕ παρατηρείται στην Ελλάδα, καθώς σύμφωνα με έρευνα του Κέντρου Αειφορίας (CSE), σημειώθηκε αύξηση 28% στην έκδοση Εκθέσεων Εταιρικής Υπευθυνότητας από τις ελληνικές επιχειρήσεις σε σχέση με το 2011.

Θέλοντας να υποστηρίξει τους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις να συστηματοποιήσουν και να επικοινωνήσουν την Εταιρική τους Ευθύνη, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και τη νέα ελληνική νομοθεσία, τo CSE πραγματοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα στην Ελλάδα από το 2010, σε συνεργασία με το Global Reporting Initiative (GRI). Τα πρότυπα GRI συνεχίζουν να αποτελούν το βασικό πρότυπο σύνταξης Απολογισμών σε ποσοστό 75%, σύμφωνα με την Έρευνα του Παρατηρητηρίου Απολογισμών του CSE που πραγματοποιείται ετησίως για την Ελλάδα. Τα νέα GRI Standards θα παρουσιαστούν για δεύτερη φορά φέτος στην Ελλάδα από το Κέντρο Αειφορίας, στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Certified Training on Sustainability Reporting για τα νέα GRI standards, που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 13-14 Νοεμβρίου.