Οι μεγάλοι όμιλοι CPG βρίσκονται στην επικαιρότητα λόγω εξελίξεων στο κομμάτι της βιωσιμότητας. Είτε πρόκειται για τη Unilever που υπαναχωρεί από τους υψηλούς στόχους της και εστιάζει στον υλικό αντίκτυπο, είτε για την Coca-Cola και την Danone που δέχονται «πύρα» για παραπλανητικές δηλώσεις περί βιωσιμότητας.

Η σημασία της βιωσιμότητας αυξάνεται σύμφωνα με έρευνα για το Marketer’s Toolkit 2024, με τα αναγνωρισμένα πρότυπα να σημειώνουν αύξηση 12% σε ετήσια βάση. Αυτή η τάση αντικατοπτρίζεται σε ευρύτερες ακαδημαϊκές έρευνες που σημειώνουν επίσης πώς η βιωσιμότητα – στις πιο αποτελεσματικές περιπτώσεις – απομακρύνεται από την περιοχή των δημοσίων σχέσεων και μετατρέπεται σε εργαλείο πλοήγησης για την αντιμετώπιση των συμβιβασμών που συνεπάγεται η μετατροπή των επιχειρήσεων και η πολύπλοκη δέσμευση των ενδιαφερόμενων μερών.

Από τη μεριά τους, οι CSOs θα μπορούσαν να κατανοήσουν ότι ο ρόλος τους είναι πολύπλοκος, πολύπλευρος και ελάχιστα κατανοητός, ενώ, παράλληλα, αναλαμβάνουν την ευθύνη για ένα τεράστιο και διαρκώς εξελισσόμενο σύνολο καθηκόντων.

(Πηγή: WARC)