Προετοιμασμένη για τις δυσμενείς συνθήκες που έχει προκαλέσει η κρίση της πανδημίας του κορωνοϊού, βρέθηκε η AXA Ασφαλιστική.

Η εταιρεία είχε εκπονήσει σχέδιο τηλε-εργασίας από το 2018.

Προετοιμασμένη για τις δυσμενείς συνθήκες που έχει προκαλέσει η κρίση της πανδημίας του κορωνοϊού, βρέθηκε η AXA Ασφαλιστική. Όπως επισημαίνει, ήδη από το 2018 είχε θεσπίσει συστημα τηλε-εργασίας για το σύνολο των εργαζομένων της, ενώ έχει επίσης καταρτίσει σειρά σχεδίων επιχειρησιακής συνέχειας τα τελευταία χρόνια για την αντιμετώπιση αντίστοιχων καταστάσεων.

Συμμετέχοντας στην προσπάθεια περιορισμού των ανθρώπινων αλληλεπιδράσεων με φυσική παρουσία, η εταιρεία ενημέρωσε κοινό και πελάτες για τις επιλογές που έχουν στη διάθεσή τους για ασφαλείς εμπορικές συναλλαγές από το σπίτι. Συγκεκριμένα, οι πελάτες της ΑΧΑ έχουν πρόσβαση σε μία σειρά ψηφιακών υπηρεσιών όπως MyAXA Doctor, MyAXAway, MyAXA Check-In.

Ταυτόχρονα, η ΑΧΑ Ασφαλιστική είναι σε συνεχή επαφή με τους ασφαλισμένους της, δίνοντας πληροφόρηση για τις καλύψεις σε σχέση με τον κορωνοϊό. Τέλος, ο Όμιλος ΑΧΑ ενισχύει το έργο τού Ινστιτούτου Pasteur και της διεπιστημονικής ομάδας που έχει δημιουργηθεί, ενώ η ΑΧΑ Ελλάδος προβαίνει σε τοπικές ενέργειες για περαιτέρω στήριξη της συλλογικής προσπάθειας αντιμετώπισης της πανδημίας.