Τη συνολική συνεισφορά της Vodafone Ελλάδας στην κατεύθυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας αποτυπώνει η 15η ετήσια Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης της Vodafone, που παρουσιάζει αναλυτικά τον οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο της δραστηριότητάς της για το διάστημα 2018-2019. Απασχολώντας άμεσα και έμμεσα 3.940 εργαζόμενους, η Vodafone συνεισέφερε στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στην Εθνική Οικονομία με 885 εκατ. ευρώ, ξεπερνώντας συνολικά τα 2 δισ. επενδύσεων τα τελευταία 12 χρόνια.

Στόχος της 15ης Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης είναι να αποτυπώσει την αξία που δημιουργεί η εταιρεία για τους ανθρώπους της, την αγορά, την ευρύτερη κοινωνία και το φυσικό περιβάλλον, να αποτελέσει εργαλείο βελτίωσης της απόδοσης, καθώς και μια επιπρόσθετη αφορμή διαλόγου με όλα τα Ενδιαφερόμενα Μέρη (stakeholders) της Vodafone.

«Τεχνολογία και επιστήμες οδηγούν με ταχύτητα σε μια νέα εποχή, όπου η υπευθυνότητα και η βιωσιμότητα αποτελούν ζητούμενο κάθε πολίτη, επιχείρησης και κοινωνίας. Η Vodafone στέκεται δίπλα σε κάθε έναν από αυτούς δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν την τεχνολογία για πρόοδο και ευημερία», δήλωσε η Ρούλη Χριστοπούλου, Υπεύθυνη Τμήματος Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κοινωνικής Συνεισφοράς.