Θέσπιση και νέων στόχων αειφορίας

Στον απολογισμό υπογραμμίζεται η πρόοδος που σημείωσε το 2012 το Σύστημα της Coca-Cola, όπως και οι νέοι στόχοι αειφορίας 2020, με επίκεντρο τις γυναίκες, τους υδάτινους πόρους και την υγεία & ευεξία. Ενδεικτικά, αναφέρουμε το λανσάρισμα χαμηλών θερμιδικά προϊόντων για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, την αναπλήρωση του νερού που χρησιμοποιήθηκε στα προϊόντα το 2012 κατά περίπου 52%, και την παροχή οικονομικής ενίσχυσης σε 5 εκατ. γυναίκες επιχειρηματίες.

Στην Ελλάδα, οι τομείς στους οποίους επικεντρώνεται η Coca-Cola είναι Υγεία & Ευεξία, Διαχείριση Υδάτινων Πόρων και Νεανική Επιχειρηματικότητα, με δράσεις όπως η υλοποίηση ετησίου προγράμματος εκπαίδευσης αποφοίτων στην Coca-Cola Τρία Έψιλον και η εξοικονόμηση 20 εκατ. λίτρων νερού ετησίως σε νησιά με έντονο πρόβλημα λειψυδρίας, μέσω της εγκατάστασης 46 συστημάτων συλλογής όμβριων υδάτων.