Τα Ζητήματα Επικοινωνίας επέλεξαν να δημοσιεύσουν ορισμένες από τις πολλές εισηγήσεις με γνώμονα να παρουσιαστούν γενικότερα θέματα που ενδιαφέρουν την ευρύτερη επιστημονική κοινότητα αλλά και να προσφέρουν στο ελληνικό αναγνωστικό κοινό τη δυνατότητα να εντρυφήσει στις θεωρητικές αναζητήσεις και τις εμπειρικές οπτικές με τις οποίες προσεγγίζονται διάφορα θέματα από την ευρωπαϊκή επιστημονική κοινότητα.

Ο Michael Jackel, ασχολείται με τις γενιές των Μέσων Επικοινωνίας, λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές στις συνήθειες και στην κοινωνικοποίηση των ατόμων που προέρχονται από τη χρήση των νέων τεχνολογιών.

Η Marinella Belluati αναφέρεται στη σημασία των περιφερειακών στρατηγικών επικοινωνίας για τη συγκρότηση μιας ευρωπαϊκής δημόσιας σφαίρας και εστιάζεται στην ενημέρωση των πολιτών σχετικά με την πολιτική και τις δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Σοφία Καϊτατζή-Γουίτλοκ αναφέρεται στο γενικότερο έλλειμμα πληροφόρησης και συμμετοχής των ευρωπαίων πολιτών.

Τη σχέση και τις επιδράσεις της ελληνικής οικονομικής κρίσης στην αρθρογραφία του ελληνικού και ξένου Τύπου, καθώς και τη διασύνδεσή της με το μέλλον της Ε.Ε., και ιδιαίτερα της Ευρωζώνης, πραγματεύεται το άρθρο των Γιώργου Πλειού, Σταμάτη Πουλακιδάκου, Κορίνας Καλπακή, Αλίκης Μαρινάκη και Γρήγορη Κάππα. Ενδιαφέρουσες είναι οι συγκρίσεις ως προς το κέντρο βάρους και την επιχειρηματολογία που επιλέγουν τα ελληνικά Μ.Μ.Ε. σε σχέση με τα ευρωπαϊκά Μ.Μ.Ε., τα οποία επικεντρώνονται περισσότερο στις επιδράσεις της κρίσης στο κοινό νόμισμα και στις οικονομίες των άλλων κρατών-μελών.

Τα αποτελέσματα μιας πρωτότυπης έρευνας για τη χρήση του Διαδικτύου, καθώς και τη σχέση της με την πολιτική επάρκεια και την ελευθερία έκφρασης στο Διαδίκτυο στην ελληνοκυπριακή και τουρκοκυπριακή κοινότητα, αναλύουν στο άρθρο τους οι Νίκος Δεμερτζής, Βασίλης Γιαλαμάς και Δήμητρα Μηλιώνη.
Επίσης, εξετάζονται οι διαφορετικές διαστάσεις του ψηφιακού χάσματος και ο τρόπος που αντιμετωπίζουν την ελευθερία έκφρασης και την άσκηση ελέγχου στο Διαδίκτυο οι δύο κοινότητες.

Οι Κωνσταντίνος Κασάρας, Γεώργιος-Μιχαήλ Κλήμης και Μάρθα Μιχαηλίδου εξετάζουν μια επίκαιρη πτυχή της μουσικής βιομηχανίας, αυτήν της πειρατείας πολιτιστικών προϊόντων. Οι Ασημίνα Μιχαηλίδου, Hans-Jorg Trenz και Pieter de Wilde υποστηρίζουν ότι μια οικονομική κρίση, επιταχύνει την
αναδιάρθρωση ή και τη ριζική αναμόρφωση του πολιτικού συστήματος σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, και ότι ο δημόσιος διάλογος διευκολύνει αυτή την αλλαγή.

Οι Στέλιος Παπαθανασόπουλος, Ηλίας Αθανασιάδης, Αχιλλέας Καραδημητρίου, Ιουλία Ντάγκα και Μαρία Ξενοφώντος εξετάζουν σε ποιον βαθμό η παρεχόμενη ενημέρωση από τα Μέσα αυξάνει ή όχι τη γνώση τους για τα πολιτικά δρώμενα εντός κι εκτός της χώρας.

Εκδόσεις: Καστανιώτης, 2011, Σελίδες: 176, Διαστάσεις: 17×24, Τιμή: €15 [www.kastaniotis.com]