Υβριδικά, στο Porto Palace Thessaloniki και διαδικτυακά για απομακρυσμένη παρακολούθηση πραγματοποιήθηκε φέτος, από τις 18 έως τις 20 Νοεμβρίου, το 13o OTS Forum.

Κεντρικοί άξονες ήταν η αποτίμηση των 2 ετών χωρίς προληπτικό έλεγχο στους Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η εφαρμογή νέου λογιστικού πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης και η πορεία για την υλοποίησή του, ενημέρωση για την εφαρμογή των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και τυποποίησης διαδικασιών, οι πρακτικές εφαρμογές για τις έξυπνες πόλεις στην Ελλάδα, το ψηφιακό μέλλον των επιχειρήσεων ύδρευσης, καθώς και η ανταλλαγή απόψεων για τις καλές πρακτικές στον ψηφιακό μετασχηματισμό των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Την τελευταία ημέρα του συνεδρίου πραγματοποιήθηκε ειδική ενότητα για τα χρηματοδοτικά προγράμματα της νέας προγραμματικής περιόδου 2021-2027.