Παρά τις μεγάλες χρονικές δεσμεύσεις για τη βελτιστοποίηση των επιδόσεων των converged TV campaigns, πολλοί advertising professionals παραδέχονται ότι δεν επιτυγχάνουν πλήρως αυτόν τον στόχο.

Σχεδόν το 90% των 250 ανώτερων στελεχών εμπορικών σημάτων και agencies που συμμετείχαν σε έρευνα της Innovid τον Αύγουστο, συμφώνησαν ότι η ενιαία θεώρηση των επιδόσεων σε όλες τις converged καμπάνιες -που ορίζονται ως γραμμική, connected TV και digital- είναι σημαντική και το 91% δήλωσε ότι τα standard KPIs στο converged TV advertising είναι σε κάποιο επίπεδο σημαντικά. Πάνω από το 60% δήλωσε ότι σχεδιάζει να αυξήσει το budget για converged TV ads και περισσότεροι από τους μισούς (56%) δήλωσαν ότι ξοδεύουν περισσότερο από τον μισό χρόνο τους για να βελτιστοποιήσουν τέτοιου είδους καμπάνιες.

Όμως, μόλις το 40% βαθμολόγησε τις πρακτικές βελτιστοποίησης ως «πολύ καλές», ενώ οι υπόλοιποι δήλωσαν ότι οι προσπάθειές τους υπολείπονται. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό, είναι διότι οι καμπάνιες βελτιστοποιούνται λιγότερο συχνά από ό,τι μετρούνται.

(Πηγή: MediaPost)