Εξαιρετικά επιδραστικό χάρη στη διάδραση και την εξατομίκευση αποδεικνύεται το digital audio, σύμφωνα με έρευνα των Spotify και Neuro-insight, χάρη στη δυνατότητα επιλογής περιεχομένου που ενισχύει το engagement και δημιουργεί προσωποποιημένη εμπειρία.

Σύμφωνα με τη μελέτη, η εμπειρία ακρόασης για το digital audio σε σχέση με το ραδιόφωνο έχει 23% υψηλότερο engagement, 25% υψηλότερη μακροπρόθεσμη γενική ανάκληση, 28% υψηλότερη μακροπρόθεσμη ανάκληση λεπτομερειών και 25% μεγαλύτερη συναισθηματική ένταση.

(Πηγή: WARC)