Του ομίλου Libra και της Ελληνικής Πρωτοβουλίας

Πρόκειται για έναν θεσμό που υποστηρίζεται από τον Όμιλο Libra, για λογαριασμό της Ελληνικής Πρωτοβουλίας, και έχει ως στόχο την τόνωση του επιχειρηματικού πνεύματος και τη στήριξη των πλέον υποσχόμενων νέων επιχειρήσεων της Ελλάδας. Απευθύνεται τόσο σε έμπειρους, όσο και σε νέους επιχειρηματίες στη Ελλάδα, των οποίων τα επιχειρηματικά σχέδια χαρακτηρίζονται από καινοτομία, προοπτική δημιουργίας θέσεων εργασίας, χρηματοοικονομική πειθαρχία και βιωσιμότητα. Ένας έως πέντε επιχειρηματίες θα έχουν την ευκαιρία να λάβουν ως έπαθλο χρηματοδότηση 700.000 ευρώ, καθώς επίσης και επιχειρηματική καθοδήγηση και υποστήριξη. Μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί συνολικά πάνω από 150 επιχειρηματικές ιδέες, ενώ η προθεσμία υποβολής συμμετοχών είναι η 1η Μαρτίου.