Για το πρόγραμμα του International Baccalaureate

Οι υποτροφίες αφορούν νέους μαθητές που ολοκληρώνουν φέτος τη Γ’ Γυμνασίου και επιθυμούν να ακολουθήσουν το πρόγραμμα του International Baccalaureate στα Εκπαιδευτήρια Δούκα. Η κάθε υποτροφία έχει διάρκεια 3 χρόνια και αφορά στην οικονομική κάλυψη ποσού της τάξεως των 37.000 ευρώ για κάθε υπότροφο, καθώς καλύπτει τα συνολικά δίδακτρα για 3 χρόνια. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Τρίτη 21 Απριλίου.