Με την ενίσχυση της εταιρείας Παπαστράτος, συμπληρώθηκαν 18 μήνες λειτουργίας του Κέντρου Ανθρώπινης Υποστήριξης Ασπροπύργου, μια πρωτοβουλία της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης Άρτος & Δράση. Το Κέντρο σε συνεργασία με το Κοινωνικό Τμήμα του Δήμου Ασπροπύργου και με την υποστήριξη του Δημάρχου Νίκου Μελετίου έχει συνεισφέρει στην αντιμετώπιση οξυμένων κοινωνικών προβλημάτων και στη βελτίωση της ζωής των πολιτών της ευρύτερης περιοχής, πολλοί εκ των οποίων ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Η Άρτος & Δράση για το 2011 στοχεύει στη λειτουργία εκπαιδευτικών κύκλων, σε δημιουργία, σε συνεργασία με το Θριάσιο Νοσοκομείο, τράπεζας αίματος και σε διεύρυνση του κύκλου των χορηγών και εθελοντών.