Το Start Path αποτελεί μέρος της ευρύτερης δέσμευσης της Mastercard στις startup επιχειρήσεις και εστιάζει στον τρόπο με τον οποίο οι καλύτερες και πιο επιτυχημένες startups μπορούν να προσφέρουν περαιτέρω αξία στους πελάτες τους, τους συνεργάτες τους και την οικονομία. Στόχος του προγράμματος είναι να βρίσκεται κοντά σε καινοτομίες που προέρχονται από την Ευρώπη και να ωθήσει στην επιτυχία startups που εργάζονται πάνω σε τεχνολογίες εμπορίου νέας γενιάς. Αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και τις 11 Οκτωβρίου.