Μέσω οικονομικής ενίσχυσης και προβολής των δράσεών τους

Στο τέλος κάθε οικονομικού έτους, η εταιρεία προσφέρει ποσοστό των κερδών της για τη χρηματοδότηση έργων και προγραμμάτων ΜΚΟ με σκοπό να στηρίξει το έργο τους, τόσο μέσω οικονομικής ενίσχυσης, όσο και μέσω προβολής των δράσεων και των προγραμμάτων τους μέσω του www.globalsustain.org. Η Global Sustain καλεί όλες τις MKO να συμμετέχουν στην ψηφοφορία που και φέτος θα διεξαχθεί στο Facebook page της.