Η υπολειτουργία των επιχειρήσεων, κατά την πανδημία, ο περιορισμός των εργασιών των ελεύθερων επαγγελματιών, καθώς και η αναστολή εργασίας ή ανεργία συνιστούν «αγκάθια», που προέκυψαν από την πανδημία, σύμφωνα με νέα έρευνα της Focus Bari. Τo 30% των Ελλήνων δηλώνει πως, έναν χρόνο μετά την έναρξη της πανδημίας, η επαγγελματική τους κατάσταση είναι χειρότερη, ενώ μόνο το 10% αναφέρει καλύτερα επαγγελματικά, σε σχέση με 12 μήνες πριν.

Κύριοι λόγοι βελτίωσης αποτελούν η δημιουργία νέας απασχόλησης, η απόκτηση καινούργιων δεξιοτήτων και η καλύτερη αξιοποίηση του χρόνου, λόγω εργασίας εξ αποστάσεως. Επιπλέον, 36% δηλώνουν πως η οικονομική τους κατάσταση είναι χειρότερη σε σχέση με πέρυσι, ενώ μόλις 9% το αντίθετο. Η επιδείνωση αποδίδεται στη μείωση εσόδων (75%), σε στήριξη άλλων μελών της οικογένειας και σε απρόβλεπτα έξοδα. Αντίθετα, όσοι εμφανίζουν καλύτερα οικονομικά αναφέρουν ως λόγους τη μείωση εξόδων, τη δημιουργία νέων και την αξιοποίηση νέων ή υπαρχόντων πηγών εσόδων.