Καλύτερες επιδόσεις παρουσιάζουν τα στελέχη των agencies στο σύνολο των ικανοτήτων τους σε επίπεδο digital marketing, σε σχέση με τους συναδέλφους τους σε in-house τμήματα, αναφέρει διεθνής έρευνα της Target Internet και του Chartered Institute of Marketing σε 9.000 επαγγελματίες του κλάδου. Το προσωπικό των agencies φαίνεται πιο ικανό και στις 12 παραμέτρους που ερευνήθηκαν, εκτός από ένα, όπου και οι δύο περιπτώσεις είχαν επίδοση κάτω του 50%.

Η μεγαλύτερη διαφορά παρατηρήθηκε στο email marketing, με ποσοστό επιτυχίας 59% για τα agencies και 48% για το in-house, και στο online advertising, με 40% για τα agencies και 31% για το in-house. Η διαφορά ήταν μικρότερη στον τομέα του general marketing με ποσοστό επιτυχίας 48% για τα agencies και 47% για το in-house, στα social media με 37% έναντι 34% και στο content marketing με 31% έναντι 28%.

(Πηγή: Campaign UK)