Διατεθειμένοι να ακολουθήσουν τις επιταγές καταναλωτών και ρυθμιστικών αρχών γύρω από την ιδιωτικότητα των προσωπικών δεδομένων εμφανίζονται οι marketers, ωστόσο η πολυπλοκότητα του οικοσυστήματος δυσχεραίνει την κατανόηση των πρακτικών που θα πρέπει να εφαρμόσουν.

Αυτό καταδεικνύει νέα έρευνα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Διαφημιζόμενων (WFA), σύμφωνα με την οποία οι μισοί CMOs μεγάλων πολυεθνικών δεν γνωρίζουν πώς να «μεταφράσουν» την υπεύθυνη διαχείριση data σε εφαρμόσιμες πρακτικές. Όπως προκύπτει, ένας στους δύο CMOs είναι πολύ προβληματισμένος σχετικά με το επίπεδο συμμόρφωσης με τα επίπεδα ιδιωτικότητας των εξωτερικών συνεργατών και παρόχων του και το 83% ανησυχεί για το ενδεχόμενο σύνδεσης με κάποιον συνεργάτη που ελέγχεται για μη-ηθική χρήση data.

Μόλις το 16% των επικεφαλής marketing δηλώνει πολύ σίγουρο ότι η χρήση ΑΙ και machine learning από την εταιρεία του δεν θα επιφέρει ακούσια επιζήμιες συνέπειες στους καταναλωτές λόγω προκαταλήψεων ή άδικων αποκλεισμών και το 85% μελετά τη χρήση εναλλακτικών με έμφαση στην ιδιωτικότητα.

Ένας στους τρεις θεωρεί ότι οι marketers στην εταιρεία του συνειδητά αποφεύγουν τη χρήση data με τρόπους που εκμεταλλεύονται την ευαλωτότητα διαφορετικών ομάδων, με το 41% να υποστηρίζει ότι τα data ethics έχουν εξελιχθεί σε δομικό στοιχείο της οργανωσιακής του κουλτούρας.

(Πηγή: WARC)