Αναγνωρίζοντας τη σημασία που έχουν η προστασία της υγείας, η διατροφή και η ευζωία στην καθημερινότητα των ανθρώπων, ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ) ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις του κλάδου να αναπτύσσουν πρωτοβουλίες και εθελοντικές δεσμεύσεις, με γνώμονα τη μετάβαση σε πιο ισορροπημένες και υγιεινές διατροφικές συνήθειες.

Στο πλαίσιο αυτό, οι βιομηχανίες του κλάδου συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, στην αντιμετώπιση του προβλήματος της υπογεννητικότητας με σχετικές δράσεις, αναλαμβάνουν δράσεις για την ανασύνθεση των προϊόντων διατροφής και την ανάπτυξη νέων πιο υγιεινών προϊόντων.

Ο Πρόεδρος του ΣΕΒΤ, Ιωάννης Γιώτης, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής, αναφέρει: «Η ελληνική βιομηχανία τροφίμων και ποτών επιδεικνύει καθημερινά την υπευθυνότητά της και έχει ως βασική της μέριμνα τη διατροφική ασφάλεια και επάρκεια.

Στόχος μας είναι οι καταναλωτές να έχουν πρόσβαση σε επώνυμα ποιοτικά προϊόντα, τα οποία εμπιστεύονται και επιλέγουν συνειδητά για τη διατροφή τους. Παράλληλα, υποστηρίζει δράσεις ανακούφισης των συνανθρώπων μας, όπως πρόσφατα στην πληγείσα από τις πλημμύρες περιοχή της Θεσσαλίας».