Με πληθώρα θεμάτων και διεθνών συμμετοχών

Μερικοί από τους διεθνείς φορείς και οργανισμούς που συμμετέχουν είναι οι OPEC, UN Conference on Trade and Development, The Global Sustainable Tourism Council, ΣΕΤΕ, CEO CLUBS International, Global Thinkers Forum και Global CSR. Παράλληλα, θα εστιάζει σε θέματα όπως η εξαγωγική δραστηριότητα και οικονομική επίδοση, η εξαγωγή τεχνογνωσίας, ο ρόλος των χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων στην υποστήριξη της εξωστρέφειας και η υπεύθυνη εφοδιαστική αλυσίδα στην παγκόσμια αγορά. Η έκδοση θα κυκλοφορήσει τον Ιούνιο και θα παρουσιαστεί στο παγκόσμιο κοινό σε ειδικές εκδηλώσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.