Με αφορμή τη συμπλήρωση των 50 ετών της Υδρόγειος Ασφαλιστική, η εταιρεία παρουσίασε τα αποτελέσματα έρευνας την οποία διενήργησε το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών για λογαριασμό της. Συγκεκριμένα, το 96% των Ελλήνων δήλωσαν ότι η οικογένεια είναι για αυτούς πολύ και πάρα πολύ σημαντική (24% και 72% των απαντήσεων, αντίστοιχα).

Ο βασικός λόγος που οι άνθρωποι δυσκολεύονται να κάνουν οικογένεια και παιδιά είναι οι οικονομικές δυσκολίες (49%) και η εργασιακή ανασφάλεια (12,10%), με τις γυναίκες και τους νέους να δίνουν συχνότερα αυτές τις απαντήσεις. Το 64% πιστεύει ότι η τηλεργασία διευκολύνει από πολύ (41,8%) έως παρά πολύ (22,2%) τον συνδυασμό εργασιακής και οικογενειακής ζωής.

«Η διερεύνηση των στάσεων και αντιλήψεων της σημερινής κοινωνίας απέναντι στον θεσμό της οικογένειας είναι εξαιρετικά σημαντική, δεδομένου ότι η ίδια η κοινωνία αλλάζει ταχύτατα και δείχνει να αποκτά νέα ήθη, αξίες και θεσμούς», ανέφερε σχετικά ο Διευθύνων Σύμβουλος της «Υδρόγειος Ασφαλιστική», Παύλος Κασκαρέλης.