Στο αμφιθέατρο του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας παρουσιάστηκαν στις 12 Οκτωβρίου από το Your Directors Club (YDC) τα αποτελέσματα έρευνας που διενεργήθηκε, για 2η συνεχή χρονιά, με σκοπό την αποτύπωση των απόψεων των Ελλήνων CEOs και των Διευθυντών σχετικά με την ηγεσία στη χώρα μας. Τα αποτελέσματα στηρίχθηκαν στις απαντήσεις περισσότερων από 100 μελών των δύο οργανισμών (60 Διευθυντών και 42 CEOs).

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η σημαντική πλειοψηφία και των δύο πλευρών είναι αισιόδοξη για την πορεία της εταιρείας τους τον επόμενο χρόνο. Η επίδραση, όμως, της πρόσφατης γεωπολιτικής αστάθειας, του πληθωρισμού και της γενικότερης ύφεσης που αναμένεται στις διεθνείς αγορές, είναι εμφανής, με πολλούς CEOs να δηλώνουν λιγότεροι αισιόδοξοι σε σχέση με πέρσι.

Τόσο οι CEOs όσο και οι Διευθυντές συμφωνούν ότι για να εξασφαλιστεί η υγιής ανάπτυξη των επιχειρήσεων στο μέλλον απαιτούνται επενδύσεις, εστιάζοντας κυρίως στο ψηφιακό επιχειρείν, στη βελτιστοποίηση ελέγχου του κόστος λειτουργίας, στην ανάπτυξη του ανθρωπίνου δυναμικού και στην παραγωγικότητα των υβριδικών, πλέον, μοντέλων λειτουργίας.