Πιο συγκεκριμένα:
Διαγωνισμό για την ανάθεση της διαφημιστικής προβολής της έχει προκηρύξει η ΕΡΤ, με προϋπολογισμό 600.000 ευρώ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 3 Σεπτεμβρίου. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι, στο άρθρο 8 του Παραρτήματος Β (ειδικοί όροι) της προκήρυξης, αναφέρεται ότι η πληρωμή της αναδόχου εταιρείας θα γίνεται με αντίστοιχη ισόποση χορήγηση διαφημιστικού χρόνου απ΄όλα τα μέσα που διαθέτει η ΕΡΤ. Επιπλέον, στο Παράρτημα Γ διευκρινίζεται ότι τόσο η αμοιβή που θα συμφωνηθεί, όσο και οι δαπάνες σχεδιασμού και παραγωγής του διαφημιστικού υλικού θα πληρωθούν συμψηφιστικά με την παραχώρηση ίσης αξίας διαφημιστικού χρόνου.

Η Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων και συγκεκριμένα η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ, έχει προκηρύξει διαγωνισμό με αντικείμενο την ανάπτυξη συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και παροχή σχετικών υποστηρικτικών υπηρεσιών. Πέρα από το βασικό κομμάτι του έργου που αφορά στην υλοποίηση του συστήματος και στην προμήθεια των σχετικών υλικών, η προκήρυξη περιλαμβάνει και μια σειρά υπηρεσιών, μεταξύ των οποίων και υπηρεσίες δημοσιότητας. Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής λήγει στις 31 Αυγούστου.

Ένας ακόμα εκθεσιακός διαγωνισμός προκηρύχθηκε από τον ΕΟΤ. Συγκεκριμένα, η Γενική Διεύθυνση Προβολής του ΕΟΤ διεξάγει διαγωνισμό με αντικείμενο την παρουσία του Οργανισμού στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού World Travel Market 2012, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο 5-8 Νοεμβρίου. Συγκεκριμένα, η ανάθεση αφορά στην κατασκευή, διακόσμηση, εξοπλισμό, αποξήλωση και απομάκρυνση από τον εκθεσιακό χώρο του περιπτέρου του ΕΟΤ. Η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει στις 6 Σεπτεμβρίου και ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 221.382 ευρώ.

Διαγωνισμό διοργάνωσης συνεδρίου προκήρυξε το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Συγκεκριμένα, το spec αφορά στην ανάθεση της διοργάνωσης του «Διεθνούς Συνεδρίου στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας στο Συμβούλιο της Ευρώπης και Συνεδρίαση Υψηλόβαθμων Αντιπροσώπων (Comite des Hauts Fonctionnaires-CHF) του Συμβουλίου της Ευρώπης (CEMAT) 1-4 Οκτώβρη 2012». Το έργο έχει προϋπολογισμό 60.000 ευρώ και υλοποιείται στο πλαίσιο του υποέργου «Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού για περιβαλλοντικά θέματα εφαρμογής των πολιτικών του ΥΠΕΚΑ».

Διαγωνισμό διοργάνωσης εκδηλώσεων έχει προκηρύξει και το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας- ΚΑΠΕ. Ο διαγωνισμός αφορά στην επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει τη διοργάνωση εκδηλώσεων ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και προβολής του Προγράμματος «Χτίζοντας το Μέλλον – Παρεμβάσεις Μεγάλης Κλίμακας». Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 202.950 ευρώ και η προθεσμία υποβολής των προσφορών λήγει στις 5 Σεπτεμβρίου.

Ο Δήμος Νέας Ζίχνης έχει προκηρύξει διαγωνισμό με θέμα δράσεις προβολής και δημοσιότητας του έργου «Common Paths on Natura and Ramsar areas of Strymon river area», και ακρωνύμιο CommoNar. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας- Βουλγαρίας 2007-2013. Ο προϋπολογισμός είναι 209.000 ευρώ και ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 24 Ιουλίου.

Τέλος, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έχει προκηρύξει διαγωνισμό με αντικείμενο την επιμέλεια συμμετοχής της περιφέρειας σε 13 συνολικά εκθέσεις εσωτερικού – εξωτερικού, για τα έτη 2012 και 2013. Το έργο εντάσσεται στις ενέργειες προώθησης και διαφήμισης της περιφέρειας στο πλαίσιο της τουριστικής της προβολής, για το διάστημα 2011-2013. Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ έχει ορισθεί σε 284.552 ευρώ και η προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής λήγει στις 22 Αυγούστου.