Κοινή συμμετοχή στη διεθνή έκθεση WTM στο Λονδίνο

Στο πλαίσιο της κοινής στρατηγικής για την τουριστική προβολή της Αθήνας διεθνώς και την ανάπτυξη σχετικών συνεργασιών με τους τουριστικούς φορείς, η ΕΞΑΑ και η ΕΤΟΑΑ συμμετείχαν με κοινό περίπτερο στην WTM 2011, ως συνεκθέτες του ΕΟΤ, προβάλλοντας το τουριστικό προϊόν και τις ξενοδοχειακές υποδομές της πόλης.

Ένα από τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν από τις τάσεις που διαμορφώνονται στη βρετανική τουριστική αγορά είναι ότι υπάρχει ικανοποιητικό ενδιαφέρον μεν για τον προορισμό Αθήνα- Αττική, παρά την αρνητική δημοσιότητα του τελευταίου διαστήματος, πλην όμως, λόγω των γενικότερων πολιτικών και οικονομικών εξελίξεων το ενδιαφέρον αυτό παραμένει διερευνητικού χαρακτήρα.