Θα διαρκέσει έως 22 Οκτωβρίου

Ξεκίνησε η υποβολή υποψηφιοτήτων για τα Eurobest Awards 2020, τα οποία απευθύνονται σε επαγγελµατίες, brands και agencies του κλάδου του creativity, πανευρωπαϊκά. Όπως αναφέρεται, η εκδήλωση απευθύνεται σε καινοτόµους επαγγελµατίες µε πρωτότυπες ιδέες, οι οποίοι θα αξιολογηθούν από Επιτροπή, η οποία ορίζεται κάθε χρονιά.

Οι δηµιουργικές οµάδες που θα συµµετάσχουν θα κληθούν να ανταγωνιστούν σε τοπικό και διεθνές επίπεδο, καθώς και να συζητήσουν για τη δηµιουργική κουλτούρα της χώρας τους. Στο πλαίσιο αυτό, οι διοργανωτές επέκτειναν την κατηγορία Culture & Context, δίνοντας έµφαση σε τοπικές καµπάνιες και πολιτιστικά insights, καθώς και σε καινοτόµα brands και καινοτοµίες στο budget. Υποψηφιότητες υποβάλλονται έως την Πέµπτη, 22 Οκτωβρίου.