Με τη στήριξη της Εμπορικής Τράπεζας εγκαινιάστηκε ο πρώτος μόνιμος εκθεσιακός χώρος του Μουσείου-Αρχείου της ΕΡΤ, με σπάνια και ιστορικής αξίας μηχανήματα και αντικείμενα που προέρχονται από το ιστορικό της αρχείο. Η Εμπορική Τράπεζα στήριξε την πρωτοβουλία της ΕΡΤ, η οποία αποσκοπεί στη διατήρηση και ανάδειξη του μοναδικού αρχειακού υλικού της και αποτελεί παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές.