Το Banyan Tree Global Foundation δημιούργησε, το 2020, το πρόγραμμα Greater Good Grants (GGG), προκειμένου να υποστηρίξει πρωτοβουλίες οι οποίες ωφελούν τοπικές κοινότητες και περιβάλλοντα σε περιοχές στις οποίες δραστηριοποιείται ο όμιλος.

Οι αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα για το 2022 έχουν ήδη ανοίξει, δίνοντας προτεραιότητα σε δράσεις που θίγουν ζητήματα, τα οποία επηρεάστηκαν από τον Covid-19. Η επιχορήγηση ανακοινώθηκε, ενώ η πανδημία έπληττε τους ανθρώπους και τις συνθήκες διαβίωσης, με στόχο να ωθήσει περισσότερους να αξιοποιήσουν τους φυσικούς πόρους, προκειμένου να μειώσουν τις οικονομικές ζημίες.