Συγκεκριμένα, από τις 29/08/2019, η Hines ανέλαβε τη διαχείριση (asset management) του εμπορικού κέντρου, ενώ η Pasal θα συνεχίσει παράλληλα να υποστηρίζει την λειτουργία του. Η συμφωνία αποσκοπεί στην ενίσχυση του εμπορικού κέντρου και αποτελεί το πρώτο στάδιο πλάνου αναδιάρθρωσης μέσω μετατροπής του σε εκπτωτικό και επέκτασης των ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων (και με την προσθήκη κινηματογραφικών αιθουσών). Όπως επισημαίνει η σχετική ανακοίνωση, ο στόχος είναι να υπάρξει πλήρης εκμετάλλευση των δυνατοτήτων και της ποιότητας του AthensHeart εν μέσω και της ευνοϊκότερης συγκυρίας για τα εμπορικά κέντρα και της βελτίωσης των γενικότερων οικονομικών συνθηκών.