Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) ενέκρινε τη Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου, το νέο εξαετές Επιχειρησιακό Σχέδιο του Συλλογικού Συστήματος της Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης, με σκοπό την ανάπτυξη της ανακύκλωσης των συσκευασιών, ώστε η Ελλάδα να μετατραπεί από ουραγός στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε μία καλή και πετυχημένη πρακτική. Το νέο εξαετές Επιχειρησιακό Σχέδιο της Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης βασίζεται στο νέο μοντέλο προώθησης της ανακύκλωσης στη χώρα μας με τα «σπιτάκια της ανταποδοτικής ανακύκλωσης», που αναπτύσσεται στους άξονες: 1. Δωρεάν λειτουργία του συστήματος ανακύκλωσης για τους Δήμους, 2. Παροχή ανταποδοτικού αντιτίμου στους πολίτες για κάθε επιστρεφόμενη συσκευασία, 3. Δημιουργία νέων πράσινων θέσεων εργασίας, για τις εργασίες συλλογής και μεταφοράς των ανακυκλώσιμων υλικών από τα σημεία παραγωγής των άδειων συσκευασιών προς τα «σπιτάκια ανταποδοτικής ανακύκλωσης», 4. Διαλογή και επεξεργασία στην πηγή με χρήση υψηλής τεχνολογίας, ώστε να μειωθεί το ενεργειακό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα της διαδικασίας ανακύκλωσης, 5. Παραγωγή 100% καθαρών υλικών χωρίς προσμίξεις. «Πρεσβευτής Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης» έχει οριστεί ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.