Στόχος της να στηρίξει 6 εκατομμύρια νέους μέχρι το 2022
Η Παγκόσμια Συμμαχία για τη Νέα Γενιά (Global Alliance for YOUth) ανακοίνωσε στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός, τη φιλοδοξία της να υποστηρίξει 6 εκατομμύρια νέους, βοηθώντας τους να αποκτήσουν δεξιότητες χρήσιμες για την αγορά εργασίας.

«Οι εταιρείες μας δεσμεύονται να υποστηρίξουν και να αναπτύξουν προγράμματα που επιτρέπουν στους νέους να περάσουν με επιτυχία από την εκπαίδευση και την κατάρτιση, στην απασχόληση και να αναπτύξουν μια επιχειρηματική νοοτροπία», δήλωσε ο Laurent Freixe, Διευθύνων Σύμβουλος της Nestlé για την όλη την περιφέρεια της Αμερικής. Η Nestlé ίδρυσε τη Συμμαχία για τη Νέα Γενιά στην Ευρώπη το 2014. Η συμμαχία διευρύνθηκε στις χώρες της Συμμαχίας του Ειρηνικού – Pacific Alliance- το 2017 και στις χώρες του Μερκοσούρ τον Δεκέμβριο 2018.