Στο WeEuropeans οι ευρωπαίοι πολίτες παρουσιάζουν ιδέες για να εφευρεθεί εκ νέου η Ευρώπη
Στις 8 Φεβρουαρίου ξεκίνησε η μεγαλύτερη δημόσια διαβούλευση που έγινε ποτέ στην Ευρώπη, με τη συνεργασία της ευρωπαϊκής πλατφόρμας πολιτών MAKE.ORG και της αστικής υπερεθνικής ένωσης CIVICO Europa, που έχουν ιδρύσει από κοινού την πρωτοβουλία WeEuropeans.

Συγκεκριμένα, μέχρι τις 15 Μαρτίου, θα ακουστεί η φωνή των κατοίκων 27 χωρών-μελών της ΕΕ, σε 24 διαφορετικές γλώσσες, που θα μοιραστούν τις ιδέες τους και θα ψηφίσουν τις προτάσεις των ευρωπαίων συμπολιτών τους για το πώς μπορεί να εφευρεθεί εκ νέου η Ευρώπη. Η πρωτοφανής αυτή εκστρατεία ενημέρωσης και κινητοποίησης που διεξάγεται σε ηπειρωτική κλίμακα, θα προσεγγίσει τουλάχιστον 100 εκατ. Ευρωπαίους.

Από αυτούς, περίπου 10 εκατ. θα ψηφίσουν και θα καταθέσουν προτάσεις. Οι 10 πλέον αποδεκτές και δημοφιλείς από αυτές θα καταρτίσουν την Ατζέντα των Πολιτών, η οποία θα παρουσιαστεί από τους ίδιους τους πολίτες, στις 22 Μαρτίου, στους εκπροσώπους της πολιτικής και της κοινωνίας των πολιτών κάθε χώρας, στο Ευρωκοινοβούλιο. Με τον τρόπο αυτό και μέχρι τις Ευρωεκλογές του Μαΐου, η πρωτοβουλία WeEuropeans θα έχει προωθήσει την Ατζέντα σε όλη την ΕΕ, ώστε οι ηγετικές φυσιογνωμίες της να την υιοθετήσουν και να την υποστηρίξουν δημοσίως.