Η ρυθμιστική Αρχή ανταγωνισμού της Βρετανίας, Competitions and Markets Authority (CMA), ξεκίνησε επισήμως έρευνα, προκειμένου να διαπιστώσει εάν οι Amazon και Google παρέβησαν τη νομοθεσία, λαμβάνοντας δράση για την προστασία των καταναλωτών από τα fake reviews.

Η κίνηση αυτή αποτελεί συνέχεια της αρχικής έρευνας, τον Μάιο του 2020, με στόχο την εκτίμηση των εσωτερικών συστημάτων διαφόρων πλατφορμών και διαδικασιών κατά τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των fake news. Σε αυτό το στάδιο, θα αξιολογήσει εάν τα brands παρέβησαν νόμους περί κατανάλωσης μη λαμβάνοντας επαρκή δράση.

Οι πωλητές προβάλλουν ψευδή αξιολογήσεις με στόχο να βελτιώσουν τα star rating των προϊόντων τους, τα οποία μπορούν να επηρεάσουν τις καταναλωτικές συνήθειες online. Η έρευνα ήγειρε ανησυχίες σχετικά με το αν τα 2 brands έδρασαν αρκετά, ώστε να εντοπίσουν παραπλανητικά reviews, να τα ερευνήσουν και να τα αφαιρέσουν και να επιβάλλουν κυρώσεις στους δημιουργούς ή στις εταιρείες τους για να τα αποτρέψουν.

«Δεν είναι δίκαιο κάποιες εταιρείες να επωφελούνται από ψευδείς αξιολογήσεις 5 αστέρων για να προβάλλουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, ενώ οι νομοταγείς επιχειρήσεις να σημειώνουν απώλειες», σημείωσε ο Andrea Coscelli, Chief Executive του CMA.

(Πηγή: marketingweek.com)