Το σημαντικότερο marketing lesson που μας άφησε το 2020 για τα επόμενα χρόνια είναι…

Όσο μεγαλύτερη ηκρίση, τόσο περισσότερες οι ευκαιρίες. Είδαμε ότι μάρκες που κινήθηκαν με ταχύτητα και συνέπεια κατάφεραν, παρά την αβεβαιότητα, να «ξανα-γνωριστούν» με τους πελάτες τους, διεκδικώντας έναν νέο ρόλο – ενδεχομένως και πιο ουσιαστικό.

Το διαχρονικό «σημάδι» της πανδημίας στον καταναλωτή είναι…

Η διάθεση για αλλαγή. Μέσα σε ένα σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, πολλοί καταναλωτές αναθεώρησαν συνήθειες και προτεραιότητες, διεκδικώντας ενεργά την αναβάθμιση του τρόπου ζωής τους. Οι εταιρείες μέσα από τα προϊόντα και τις πρωτοβουλίες τους οφείλουν να ακολουθήσουν τον δρόμο αυτό και μέσα από τον δικό τους ρόλο να συνεισφέρουν στην αναβάθμιση της ποιότητας και του τρόπου ζωής των καταναλωτών.

Για να συνδεθεί σήμερα με την κοινωνία, το marketing πρέπει να…

Έχει ένα ξεκάθαρο purpose. Οι marketers πρέπει να αντιλαμβάνονται το συναίσθημα των καταναλωτών και να καθοδηγούν την επιχείρηση να ανταποκριθεί σ’ αυτό, ακόμη και να ηγηθούν αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες που θα ωφελήσουν την κοινωνία. Ο ρόλος του marketing είναι να συνδυάζει τους επιχειρηματικούς στόχους με τον θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία.

Στη σημερινή συγκυρία, η τεχνολογία συνεισφέρει…

Καθοριστικά για να συνεχίσουν οι εταιρείες να προσφέρουν απρόσκοπτα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους στον καταναλωτή. Τώρα, περισσότερο από ποτέ, η τεχνολογία αποτελεί το κεντρικό αντικείμενο και όχι απλά το πλαίσιο της καινοτομίας. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της γρήγορης εξοικείωσης σχεδόν όλων των ηλικιακών ομάδων με πολλές, χρήσιμες ψηφιακές υπηρεσίες, αλλά και της ταχύτατης ανταπόκρισης του κράτους που αναβάθμισε πολλές υπηρεσίες, διευκολύνοντας τον πολίτη σε πολλά επίπεδα. Θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι σήμερα η τεχνολογία ταυτίζεται συχνά με την ποιότητα ζωής.

Αν οι marketers θέλουν να είναι καινοτόμοι, πρέπει πλέον να…  

Σκέφτονται «out of the box», να αποτινάξουν παλιότερα στερεότυπα του marketing, να διευρύνουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους και να επικεντρωθούν στον έναν και μοναδικό στόχο: την κατανόηση και ικανοποίηση του καταναλωτή.