Η Worldline, παγκόσμιος ηγέτης στον κλάδο πληρωμών, και ο όμιλος Printec, πάροχος στον χώρο των τεχνολογιών αυτοματοποίησης συναλλαγών με παρουσία στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, υπέγραψαν συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας για την επέκταση των υπηρεσιών τους.

Εστιάζοντας σε δύο βασικούς πυλώνες, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τους εμπόρους, η συνεργασία αυτή θα επιτρέψει στην Printec να επεκτείνει το φάσμα των υπηρεσιών πληρωμών που παρέχει σε 16 χώρες.

Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα επωφελούνται από το διευρυμένο χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών της Printec, και η συνεργασία με τη Worldline στοχεύει σε μια ακόμα πιο ολοκληρωμένη προσφορά λύσεων. Έτσι, η Printec καλύπτει τις αυξανόμενες ανάγκες των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, προσφέροντας αποτελεσματικά επιχειρηματικά μοντέλα που τους επιτρέπουν να επικεντρωθούν στην ανάπτυξη των σχέσεων με τους πελάτες τους.

Εκτός από υπηρεσίες αποδοχής πράξεων πληρωμών (acquiring), το πεδίο εφαρμογής της συνεργασίας περιλαμβάνει και άλλους επιχειρηματικούς τομείς, όπως υπηρεσίες έκδοσης πράξεων πληρωμών (issuing) επεξεργασία έκδοσης, πληρωμές μέσω λογαριασμών και ψηφιακές υπηρεσίες.