Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου

Ψηφιακό εργαστήριο με τίτλο «Ψηφιακό Μάρκετινγκ και Ηλεκτρονικό Εμπόριο: από τη θεωρία στην πράξη», πραγματοποίησε ο ΣΕΒ σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, την Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου. Σύμφωνα με τους ομιλητές, βασικά συστατικά επιβίωσης στην ψηφιακή εποχή συνιστούν η προσαρμογή της ψηφιακής προβολής σε κάθε χώρα και αγοραστικό κοινό ξεχωριστά, η κατανόηση ότι δεν υπάρχει ένα ψηφιακό εργαλείο για όλες την προβολή και τις e-πωλήσεις, η εξυπηρέτηση με ποιότητα εφάμιλλη της φυσικής παρουσίας, η διαφανής, αναλυτική ενημέρωση των καταναλωτών για τους όρους αγορών, η διαφήμιση και η συμμόρφωση με τους κανόνες του ελεύθερου ανταγωνισμού και προστασίας καταναλωτή. Επίσης, παρουσιάστηκε ο «Πρακτικός Οδηγός για σωστή επικοινωνία των επιχειρήσεων με τον ψηφιακό καταναλωτή» του ΣΕΒ. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος ExportReady του ΣΕΒ για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων, με χορηγία της Eurobank.