Στις 22 & 23 Νοεμβρίου, στο Ξενοδοχείο Metropolitan
Η Nielsen παρουσιάζει στην Ελλάδα το νέο διήμερο διαδραστικό workshop «Shopper Centric Category Management».

Μέσα από τα 8 βήματα της διαδικασίας του Category Management σκοπός είναι η καλύτερη κατανόηση του «αγοραστικού ταξιδιού», των αναγκών, καθώς και των αγοραστικών συνηθειών των καταναλωτών, παρέχοντας τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να αξιοποιήσουν νέες ευκαιρίες και να λάβουν στρατηγικές αποφάσεις που αφορούν την διαχείριση των κατηγοριών τους και συντελούν στην αύξηση της αποδοτικότητας και της κερδοφορίας.

To διήμερο workshop θα δώσει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να αποκτήσουν τα εφόδια που θα τους βοηθήσουν στην αποτελεσματική λήψη μίας σειράς σημαντικών αποφάσεων που αφορούν το κατάλληλο εύρος προϊόντων που ικανοποιεί τις ανάγκες των καταναλωτών, τις βασικές αρχές merchandising, την κατάλληλη τιμολογιακή πολιτική, την κατάλληλη πολιτική προώθησης και το Neuromarketing.