Το 1ο ESG Workshop διοργανώνει διαδικτυακά, στις 28 Ιανουαρίου, η εταιρεία συμβούλων οργάνωσης, πληροφορικής και εκπαίδευσης, Priority ΑΕ, με θέμα «ESG Κριτήρια: Επένδυση στη βιωσιμότητα στην πράξη».

Το workshop αποσκοπεί στην παρουσίαση των ESG κριτηρίων και στο πώς η εφαρμογή τους θεμελιώνει το πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης των σύγχρονων επιχειρήσεων και οργανισμών.

Ενδεικτικά, θα τεθούν θέματα, όπως το νομοθετικό πλαίσιο για την υιοθέτηση και παρακολούθηση των κριτηρίων ESG, οι βασικές Περιοχές Ελέγχου για τους 3 πυλώνες τους (περιβάλλον – κοινωνία – διακυβέρνηση), η ανάλυση των KPIs για την παρακολούθηση της επίδοσης ενός οργανισμού κατά την εφαρμογή τους και η προτεινόμενη μεθοδολογία για την υιοθέτησή τους. Η συμμετοχή στο workshop είναι δωρεάν.