Περισσότεροι από 31.000 υποψήφιοι που αναζητούν εργασία και πάνω από 4.100 εργοδότες από 26 χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, συμμετείχαν στην έρευνα Work Trends Study 2015 του Ομίλου Adecco, οργανισμού παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού, παραθέτοντας τις απόψεις τους σχετικά με τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στη διαδικασία αναζήτησης εργασίας και επιλογής προσωπικού αντίστοιχα. Η έρευνα διενεργήθηκε σε συνεργασία με το Catholic University of Milan στην Ιταλία. Από τα στοιχεία που εξετάστηκαν, προέκυψαν σημαντικές διαπιστώσεις σχετικά με τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για επαγγελματικούς σκοπούς, την αποτελεσματικότητά τους στο να συνδέουν τους υποψηφίους με τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας, τη σημασία της «ψηφιακής εικόνας/φήμης» και την επίδρασή της στην αποτελεσματικότητα της αναζήτησης εργασίας.

Επίσης, ανέδειξαν τις αναδυόμενες τάσεις όπως το smartworking, με την επικράτηση του οποίου η ευελιξία στον χώρο, τρόπο και χρόνο εργασίας θα είναι καθοριστικής σημασίας. Μεταξύ των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, το LinkedIn παραμένει παγκοσμίως η πιο δημοφιλής πλατφόρμα για επαγγελματικούς σκοπούς, τόσο για τους εργοδότες (61%), όσο και για τους υποψηφίους (34%), ενώ το Facebook είναι το δίκτυο που προτιμούν οι χρήστες για την κοινωνική τους δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένης της διαμόρφωσης του προσωπικού τους brand. Για όσους αναζητούν εργασία, η πιθανότητα να έρθουν σε επαφή με έναν εργοδότη αυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των κοινωνικών δικτύων που χρησιμοποιούν: όταν ένας υποψήφιος είναι ενεργός σε ένα κοινωνικό δίκτυο, έχει 16% πιθανότητες να έρθει σε επαφή με κάποιον εργοδότη, όταν όμως ο υποψήφιος χρησιμοποιεί και τις πέντε κύριες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης (LinkedIn, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Google Plus), οι πιθανότητες αυτές εκτοξεύονται στο 46%.

Tο LinkedIn πρωτοστατεί στην αναζήτηση εργασίας
Όσον αφορά στην Ελλάδα, τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι το Instagram είναι το μέσο κοινωνικής δικτύωσης που οι Έλληνες χρήστες χρησιμοποιούν λιγότερο, το YouΤube αποτελεί το μέσο που επιλέγουν περισσότερο για προσωπική χρήση, ενώ το LinkedIn πρωτοστατεί με μεγάλη διαφορά στην αναζήτηση εργασίας. Συγκεκριμένα, το LinkedIn χρησιμοποιείται σε μεγαλύτερο βαθμό σε σύγκριση με το Facebook και το Twitter για τη διαμόρφωση του προσωπικού brand των χρηστών, για την αποστολή βιογραφικών, την επαγγελματική δικτύωση, την αναζήτηση εργασίας, την υποβολή αιτήσεων σε ανοιχτές θέσεις εργασίας, την έρευνα σε σελίδες εργοδοτών, τον έλεγχο της φήμης των εργοδοτών, αλλά και των υπευθύνων στελέχωσης. Η πλειοψηφία των Ελλήνων που συμμετείχε στην έρευνα δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν το κινητό τους τηλέφωνο μερικές φορές ή σαν βασικό μέσο, για να αναζητήσουν πληροφορίες για πιθανούς εργοδότες.

Ανερχόμενη η τάση του smartworking
Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων στη χώρα μας φαίνεται ότι δεν είναι εξοικειωμένοι με την έννοια του smartworking, ενώ όσοι δήλωσαν ότι την γνωρίζουν προέκριναν τους παρακάτω ορισμούς: Έμφαση στην παραγωγικότητα (και όχι στα μέσα, στον τρόπο, χρόνο και τόπο εργασίας), ευελιξία στον χώρο εργασίας, ενθάρρυνση της χρήσης προσωπικών συσκευών για την υλοποίηση της εργασίας, και ευελιξία στον χρόνο εργασίας. Η συντριπτική πλειοψηφία δηλώνει ότι θα ήθελε να μπορεί να εργάζεται εκτός γραφείου, και συγκεκριμένα προέκριναν ως επιθυμητούς χώρους εργασίας το σπίτι, κάποιον χώρο της εταιρείας εγγύτερα στο σπίτι, κάποιο κοινόχρηστο περιβάλλον εργασίας ή και οπουδήποτε με τη χρήση έξυπνων συσκευών.

Κωνσταντίνος Μυλωνάς, Country Manager, Adecco Greece
«Η μελέτη Work Trends Study που παρουσιάζει ο όμιλος Adecco έρχεται να συμπληρώσει τα πορίσματα της περσινής μελέτης για το Social Recruiting, εξετάζοντας περαιτέρω πτυχές του πως διαμορφώνεται η εργασία χάρη στην επίδραση των νέων τάσεων, όπως το smartworking. Ο κόσμος της εργασίας αλλάζει. Οι νέες πρακτικές αλλάζουν τον τρόπο που εργαζόμαστε, τον τρόπο που οι υποψήφιοι αναζητούν εργασία και τα εργαλεία που αξιοποιούν οι εργοδότες για την αναζήτηση και την προσέγγιση των υποψηφίων. Τα social media είναι πια πρωταγωνιστές στη ζωή μας, όχι μόνο την προσωπική αλλά και την επαγγελματική. Μέσα από την καλή διαχείριση της παρουσίας μας σε αυτά μπορούμε να διαμορφώσουμε το προσωπικό μας brand, το οποίο παίζει εξέχοντα ρόλο στην επαγγελματική εξέλιξη. Επιπλέον, νέες τάσεις αναδύονται, οι οποίες επηρεάζουν καθοριστικά το περιβάλλον εργασίας των μεγάλων εταιρειών αλλά και των μικρών επιχειρήσεων. Το smartworking, παρόλο που δεν είναι ένας όρος με τον οποίο η ελληνική αγορά είναι ιδιαίτερα εξοικειωμένη, έρχεται να ανατρέψει τα έως τώρα δεδομένα στον τρόπο εργασίας».